Pozvánka na seminář – Závratě v ordinaci praktického lékaře – 12. října 2021, Praha

Přijměte pozvání od společnosti Viatris na seminář Závratě v ordinaci praktického lékaře, který se uskuteční dne 12. října 2021 od 16:00 hodin v hotelu Vienna House Andel´s v Praze. Odborným garantem akce bude doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Registrovat se můžete v sekci Seminář. Akce bude ohodnocena kredity pro lékaře v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK […]

Vertigo International Academy – unikátní série mezinárodních webinářů

Rádi bychom vám představili unikátní sérii 8 mezinárodních webinářů věnovaných komplexně informacím o onemocnění vestibulárního aparátu. Nikdy před tím se neuskutečnila rozsáhlejší mezinárodní akce v podobném obsazení přednášejících s takto zajímavým obsahem. Pořadatelem webinářů je společnost Viatris, která vás zve již k poslednímu webináři, který se uskuteční 30. listopadu 2021 od 18:00.

Závratě 2

Dovolujeme si vás pozvat k pokračování on-line kurzu tematicky zaměřenému na závratě – Závratě 2. Garantem kurzu je doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. z Neuro-otologického centra 1. a 2. LF UK v Praze FN Motol. Programem kurzu jsou čtyři následující přednášky: Klinický obraz závratí (doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.), Funkce polokruhových kanálků diff. dg. periferního a […]