Benigní paroxysmální polohové vertigo – rehabilitace

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK v Praze a FN Motol, Praha

Benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV) je nejčastější příčinou paroxysmální závrati v dospělém věku. Jedná se o periferní vestibulární poruchu, u které dochází k uvolnění vápenných krystalků (otokonií) z otolitových váčků do chodbiček polokruhových kanálků. Pacienti si nejčastěji stěžují na rotační závratě, které jsou vyvolány změnou polohy hlavy. Kromě standardního vyšetření jsou pro diagnostiku klíčové polohové manévry. Suverénním postupem při léčbě BPPV jsou specifické repoziční manévry, jejichž prostřednictvím  eponujeme otolotový detritus z polokruhového kanálku zpět do otolitových váčků.

Pokud chcete za zhlédnutí videa získat kredity, přihlaste se do on-line kurzu Závratě 2.

Informace o přípravku Betaserc jsou uvedeny v ZDE. Informace o přípravku Dymistin jsou uvedeny ZDE.