Závratě 2

Dovolujeme si vás pozvat k pokračování on-line kurzu tematicky zaměřenému na závratě – Závratě 2. Garantem kurzu je doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. z Neuro-otologického centra 1. a 2. LF UK v Praze FN Motol. Programem kurzu jsou čtyři následující přednášky: Klinický obraz závratí (doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.), Funkce polokruhových kanálků diff. dg. periferního a centrálního vestibulárního syndromu (MUDr. Michaela Danková), Benigní paroxysmální polohové vertigo – rehabilitace (doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.), Poruchy chůze (MUDr. Michaela Danková). Kurz je ohodnocen 3 kredity v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a již teď jej naleznete na online.solen.cz.

Informace o přípravku Betaserc jsou uvedeny v ZDE. Informace o přípravku Dymistin jsou uvedeny ZDE.

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.