Aktuality

On-line kurz Závratě 3

Dovolujeme si vás pozvat k pokračování on-line kurzu tematicky zaměřenému na závratě – Závratě 3. Závratě a poruchy rovnováhy patří k nejčastějším problémům, se kterými se může lékař ve své praxi setkat. Vzhledem k tomu, že s věkem frekvence závrativých potíží u pacientů narůstá, je tato problematika velmi aktuální nejen pro neurology, ale také pro všeobecné praktické lékaře či internisty. Garantem kurzu je doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. z Neurootologického centra 1. a 2. LF UK v Praze FN Motol. Programem kurzu jsou následující přednášky: 

  • Klinický obraz nejčastějších závratí v ordinaci PL (doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.),
  • Algoritmus vyšetření závrativého pacienta (MUDr. Michaela Danková),
  • Benigní paroxysmální polohové vertigo – nejčastější závrať v ordinaci (doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.),
  • Vyšetření pacienta se závratí (MUDr. Michaela Danková, doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.),
  • Repoziční manévry (MUDr. Michaela Danková, doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.).

Kurz je ohodnocen 3 kredity v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a již teď jej naleznete na online.solen.cz.