Klinický obraz závratí

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Neuro-otologické centrum 1. a 2. LF UK v Praze a FN Motol, Praha

Rovnováha je v organizmu zajištěna multisenzoricky, společnou funkcí vestibulárního, zrakového a somatosenzorického aparátu.  U závrativého pacienta musíme myslet vždy na nevestibulární příčiny potíží. V rámci vyšetření pacienta je vždy nutno myslet na to, zda jím líčené potíže nejsou fyziologické. Fyziologické potíže bývají typicky vyvolány senzorickým konfliktem z jednotlivých vstupů. Mohou se objevit i po prodělané vestibulární lézi v dospělosti. Mezi často opomíjené klinické jednotky patří vestibulární migréna, na kterou bychom měli myslet u každé recidivující závrati.

Pokud chcete za zhlédnutí videa získat kredity, přihlaste se do on-line kurzu Závratě 2.

Informace o přípravku Betaserc jsou uvedeny v ZDE. Informace o přípravku Dymistin jsou uvedeny ZDE.

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.