Pozvánka na seminář – Závratě v ordinaci praktického lékaře – 12. října 2021, Praha

Přijměte pozvání od společnosti Viatris na seminář Závratě v ordinaci praktického lékaře, který se uskuteční dne 12. října 2021 od 16:00 hodin v hotelu Vienna House Andel´s v Praze. Odborným garantem akce bude doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Registrovat se můžete v sekci Seminář. Akce bude ohodnocena kredity pro lékaře v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK […]

Vertigo International Academy – unikátní série mezinárodních webinářů

Rádi bychom vám představili unikátní sérii 8 mezinárodních webinářů věnovaných komplexně informacím o onemocnění vestibulárního aparátu. Nikdy před tím se neuskutečnila rozsáhlejší mezinárodní akce v podobném obsazení přednášejících s takto zajímavým obsahem. Pořadatelem webinářů je společnost Viatris, která vás zve již k poslednímu webináři, který se uskuteční 30. listopadu 2021 od 18:00.

Závratě 2

Dovolujeme si vás pozvat k pokračování on-line kurzu tematicky zaměřenému na závratě – Závratě 2. Garantem kurzu je doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. z Neuro-otologického centra 1. a 2. LF UK v Praze FN Motol. Programem kurzu jsou čtyři následující přednášky: Klinický obraz závratí (doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.), Funkce polokruhových kanálků diff. dg. periferního a […]

On-line kurz Závratě

Dovolujeme si Vás pozvat k on-line kurzu tematicky zaměřenému na závratě. Závratě a poruchy rovno­váhy patří k nejčastějším příznakům vůbec a s věkem frekvence závrativých potíží narůstá. Proto je tato problematika velmi aktuální nejen pro neurology, ale také pro všeobecné praktické lékaře či internisty. Odborným garantem kurzu je doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., jehož přednáška […]

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.