SEMINÁŘ: ZÁVRATĚ V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, 13. 9. 2022, BRNO

Úvod

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

rádi bychom Vás jménem společnosti Viatris pozvali na odborný seminář ZÁVRATĚ V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE. Odborným garantem akce bude doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., na jehož přednášku se můžete v rámci odpoledního semináře těšit. Následovat bude přednáška MUDr. Michaely Dankové a doc. PhDr. Ondřeje Čakrta, Ph.D. Součástí programu bude i praktická část a společná diskuze.

Odborný program

15.00 Registrace účastníků

16.00–18.00 Přednáškový blok

 • Klinický obraz nejčastějších závratí v ordinaci praktického lékaře
  doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
 • Algoritmus vyšetření závrativého pacienta, co by měl každý praktik umět
  MUDr. Michaela Danková
 • Benigní paroxysmální polohové vertigo- nejčastější závrať v ordinaci
  doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 • Praktická část v případě kontaktního semináře
  doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., MUDr. Michaela Danková, doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

18.00 Závěr – diskuze, odpovědi, otázky (30 minut) – doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., MUDr. Michaela Danková, doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

18.30 Předpokládané ukončení

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účast je ohodnocena v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání 3 kredity pro lékaře.

Datum a místo konání

13. 9. 2022 | OREA Congress Hotel Brno, Křížkovského 458, 603 73 Brno-střed

Odborný garant

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.,
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Pořadatel

Viatris CZ s.r.o., ve spolupráci s Neurologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol

Parkování

 • parkování je možné v hotelu za 240 Kč/den za hotelem, 280 Kč/den před hotelem
 • v případě naplnění parkovacích ploch v hotelu je možné využít parkovací dům Expoparking

Stravování

Pro účastníky je zajištěno občerstvení po dobu konání akce.

Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE.
Vaše platná e-mailová schránka pro zaslání potvrzení o registraci.

Poskytnuté osobní údaje budou společností Solen, s.r.o., zpracovány za účelem registrace. Seznam účastníků vzdělávací akce bude předán ČLK z důvodu přidělení kreditů v rámci systému celoživotního vzdělávání. Odesláním této přihlášky dávám společnosti Solen souhlas se zasíláním informací o dalších připravovaných vzdělávacích akcích a jiných možnostech postgraduálního vzdělávání. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat na e-mailové adrese: gdpr@solen.cz. Podrobnější informace naleznete v zásadách společnosti Solen, s.r.o., pro nakládání a ochranu osobních údajů.


Kontakt

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A REGISTRACE

Mgr. Kateřina Dostálová, +420 775 855 572, k.dostalova@solen.cz