SEMINÁŘ: ZÁVRATĚ V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, 19. 9. 2023, PLZEŇ

Úvod

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
rádi bychom Vás jménem společnosti Viatris pozvali na odborný seminář ZÁVRATĚ V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE. Odborným garantem akce bude doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., na jehož přednášku se můžete v rámci odpoledního semináře těšit. Následovat bude přednáška MUDr. Michaely Dankové a doc. PhDr. Ondřeje Čakrta, Ph.D. Součástí programu bude i praktická část a společná diskuze.
Věříme, že vás zaujme náš odborný program a těšíme se na Vás v Plzni.
 

Odborný program

15.00 Registrace účastníků

16.00–18.00 Přednáškový blok

 • Pacient s akutní závratí v ordinaci praktického lékaře
  doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
 • Klinické vyšetření pacienta se závratí – doporučený postup
  MUDr. Michaela Danková
 • Polohové závratě – diagnostika a léčba
  doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 • Praktická část: Demonstrace základního vyšetření závrativého pacienta a nácvik polohových manévrů BPPV
  MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., MUDr. Michaela Danková, doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D

18.00     Závěr – diskuze, odpovědi, otázky doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., MUDr. Michaela Danková, doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D..

18.30    Předpokládané ukončení

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účast je ohodnocena v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání 3 kredity pro lékaře.

Datum a místo konání

19. 9. 2023 | PRIMAVERA Hotel & Congress centre, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň

Odborný garant

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Pořadatel

Viatris CZ s.r.o., ve spolupráci s Neurologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol

ParkováníStravování

Pro účastníky je zajištěno občerstvení po dobu konání akce.

Kontakt

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A REGISTRACE

Mgr. Kateřina Dostálová, +420 775 855 572, k.dostalova@solen.cz

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.