Polohovací manévry pro pacienty s benigním paroxysmálním polohovým vertigem (modifikovaný Epleyeho manévr)

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., Neuro-otologické centrum 1. a 2. LF UK v Praze a FN Motol

Informace o přípravku Betaserc jsou uvedeny v ZDE. Informace o přípravku Dymistin jsou uvedeny ZDE.