Závrativé stavy

MUDr. Dr. Med. Aleš Hahn, CSc.
*13. 5. 1947 – +25. 9. 2020

Koncem září letošního roku ve věku 73 let zemřel doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, specializoval se na sanační a rekonstrukční chirurgii středního ucha, na běžnou operativu v otorinolaryngologii a na otoneurologii.  Docentem byl jmenován v oboru Otorinolaryngologie na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1987 a v roce 1994 získal doktorát (Dr. med.) na Univerzitě Julia Maximilliana ve Würzburgu. Dlouhodobě působil jako přednosta ORL kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a také jako náměstek ředitelky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Doc. Hahn získal celou řadu ocenění – byl laureátem Kutvirtovy ceny, získal Čestné uznání od České společnosti ORL hlavy a krku a Frenzel-Sakata Awards za úspěchy v otoneurologii. Nesmíme opomenout ani jeho publikační činnost, která zahrnuje přes 197  publikací zařazených v databázi Scopus, 7 monografií a 3 rozsáhlé publikace. Byl dlouholetým členem významných odborných společností.

I v posledních letech zůstal činný ve svém oboru, a to jako specialista na tinnitus a vertigo ve FortMedica, účastnil se odborných setkání a byl aktivním účastníkem vzdělávacích akcí pro lékaře. Na jednu z jeho z posledních přednášek se můžete podívat v rámci on-line kurzu Závratě.

Čest jeho památce

Pokud chcete za zhlédnutí videa získat kredity, přihlaste se do on-line kurzu Závratě.

Informace o přípravku Betaserc jsou uvedeny v ZDE. Informace o přípravku Dymistin jsou uvedeny ZDE.

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.