Závrativé stavy

MUDr. Dr. Med. Aleš Hahn, CSc.
*13. 5. 1947 – +25. 9. 2020

Koncem září letošního roku ve věku 73 let zemřel doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, specializoval se na sanační a rekonstrukční chirurgii středního ucha, na běžnou operativu v otorinolaryngologii a na otoneurologii.  Docentem byl jmenován v oboru Otorinolaryngologie na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1987 a v roce 1994 získal doktorát (Dr. med.) na Univerzitě Julia Maximilliana ve Würzburgu. Dlouhodobě působil jako přednosta ORL kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a také jako náměstek ředitelky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Doc. Hahn získal celou řadu ocenění – byl laureátem Kutvirtovy ceny, získal Čestné uznání od České společnosti ORL hlavy a krku a Frenzel-Sakata Awards za úspěchy v otoneurologii. Nesmíme opomenout ani jeho publikační činnost, která zahrnuje přes 197  publikací zařazených v databázi Scopus, 7 monografií a 3 rozsáhlé publikace. Byl dlouholetým členem významných odborných společností.

I v posledních letech zůstal činný ve svém oboru, a to jako specialista na tinnitus a vertigo ve FortMedica, účastnil se odborných setkání a byl aktivním účastníkem vzdělávacích akcí pro lékaře. Na jednu z jeho z posledních přednášek se můžete podívat v rámci on-line kurzu Závratě.

Čest jeho památce

Pokud chcete za zhlédnutí videa získat kredity, přihlaste se do on-line kurzu Závratě.

Informace o přípravku Betaserc jsou uvedeny v ZDE. Informace o přípravku Dymistin jsou uvedeny ZDE.