Klinický obraz nejčastějších závratí v ordinaci PL

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Závratě a poruchy rovnováhy patří k nejčastějším příznakům vůbec. Klinický obraz závrativých poruch je určen jejich příčinou.  Vždy musíme vycházet z pečlivého rozboru anamnestických dat a z vyšetření pacienta. Při posouzení je nutné vycházet ze znalostí základních funkčních systémů, které se podílejí na udržování rovnováhy. Vjem rovnováhy je vytvářen multisenzorickým systémem, který zpracovává signály za tří smyslů: vestibulárního, zrakového a somatosenzorického.  Konflikt informací, které přicházejí do rovnovážných center mozku, může vyvolat fyziologické závratě. Každá závrať tedy nemusí znamenat patologii.  Závrať jako příznak různých onemocnění se vyskytuje u 15-35% dospělé populace. Dvanáctiměsíční incidence bývá uváděna kolem 3-4%. U téměř 50% pacientů, kteří přicházejí pro nespecifické závrativé potíže a poruchu rovnováhy, je etiologie obtíží nevestibulární. Výskyt rotačního vertiga, jako příznaku vestibulárního postižení je kolem 30%. S věkem frekvence závrativých potíží narůstá. Předkládané video sumarizuje základní klinický obraz závrativých poruch.

Informace o přípravku Betaserc jsou uvedeny v ZDE. Informace o přípravku Dymistin jsou uvedeny ZDE.