Repoziční manévry

MUDr. Michaela Danková, doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. Závratě je možné léčit repozičními manévry. Seznámíte se s provedením Dix-Hallpike manévru, dále uvidíte modifikovaný Epleyův manévr, Seemontův manévr, Supine Roll test a Barbeque manévr.

Vyšetření pacienta se závratí

MUDr. Michaela Danková, doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. Závrať je jedním z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře a výrazně omezuje kvalitu života pacientů. Uvidíte základní vyšetření pacienta se závratí, seznámíte se s druhým nejdůležitějším vyšetřením vestibulookulárního reflexu – Head Impulse testem a také s použítím Frenzelových brýlí.

Algoritmus vyšetření závrativého pacienta

MUDr. Michaela Danková Neuro-otologické vyšetření je spolu s cíleně vedenou anamnézou základním klíčem k diagnóze, proto je při vyšetření je výhodné postupovat systematicky. Při odběru anamnézy se zaměřujeme zejména na časový průběh a vyvolávající moment závratí. Samotné neuro-otologické vyšetření pak spočívá ve vyšetření funkce vestibulo-okulárního a vestibulo-spinálního reflexu, polohovacích manévrů a mozečkových testů. Cílem je […]

Klinický obraz nejčastějších závratí v ordinaci PL

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Závratě a poruchy rovnováhy patří k nejčastějším příznakům vůbec. Klinický obraz závrativých poruch je určen jejich příčinou.  Vždy musíme vycházet z pečlivého rozboru anamnestických dat a z vyšetření pacienta. Při posouzení je nutné vycházet ze znalostí základních funkčních systémů, které se podílejí na udržování rovnováhy. Vjem rovnováhy je vytvářen multisenzorickým systémem, který zpracovává […]