Algoritmus vyšetření závrativého pacienta

MUDr. Michaela Danková

Neuro-otologické vyšetření je spolu s cíleně vedenou anamnézou základním klíčem k diagnóze, proto je při vyšetření je výhodné postupovat systematicky. Při odběru anamnézy se zaměřujeme zejména na časový průběh a vyvolávající moment závratí. Samotné neuro-otologické vyšetření pak spočívá ve vyšetření funkce vestibulo-okulárního a vestibulo-spinálního reflexu, polohovacích manévrů a mozečkových testů. Cílem je v první řadě zjistit, zdali se jedná o vestibulární nebo nevestibulární závrať, určit charakter vestibulární poruchy (periferní vs. centrální) a nakonec zhodnotit, jestli se jedná o závažnou nebo nezávažnou diagnózu. Při vyšetření je nutno zvažovat i koincidenci periferního a centrálního postižení, která je častá u neurodegenerativních onemocnění, pamatovat na ní však musíme i u pacientů s akutním vertigem, kdy CMP ve vertebrobazilárním povodí může mimikovat periferní vestibulární syndrom.

Informace o přípravku Betaserc jsou uvedeny v ZDE. Informace o přípravku Dymistin jsou uvedeny ZDE.